SP Additiv Tillverkning

Additiv tillverkning (AT), vanligt också kallad 3D-printning, är en samlingsbeteckning för teknologier för att framställa komponenter och produkter lager för lager utifrån en tredimensionell datormodell. SP Additiv Tillverkning är en kompetensplattform som samlar SP-koncernens resurser inom området för additiv teknik. Vår målsättning är att vara en attraktiv samarbetspartner för såväl industri som forskare inom området och därigenom bidra till att denna nya teknologi kommer Sverige och svensk industri till gagn.