Projekt

Vi bedriver behovsmotiverade forskningsprojekt i samverkan med industri, akademi och andra intressenter. Exempel på nyligen avslutade och pågående projekt är:

OPTIPAM

Optimerade produktionsprocesser med additiv tillverkning (OPTIPAM) är ett projekt som syftar till att öka användandet av additiv tillverkning inom svensk tillverkningsindustri. Då additiv tillverkning ger nya möjligheter, men också har begränsningar, finns kunskapsluckor som behöver fyllas för att ta användningen av additiv tillverkning till tillverkande industrier.

SP koordinerar projektet och deltar som experter inom additiv tillverkning och utför materialanalyser för att identifiera begränsningarna och möjligheterna med tekniken. Läs mer…

Kontaktperson: Dr Sofia Målberg 

Beninläkning i porösa implantat

Med additiv tillverkning är det möjligt att tillverka komponenter som har kontrollerad porositet i olika geometrier. För implantat som placeras i ben kan detta användas för att förbättra förankringen och lastöverföringen genom att benvävnad kan växa in den porösa strukturen. I ett projekt i inom ramen för BIOMATCELL Vinn Excellence Center studeras hur ben läker in i porösa implantat tillverkade med Electron Beam Melting (EBM), samt hur detta påverkas av porgeometrier och ytegenskaper. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Arcam AB och SP. Läs mer…

Kontaktperson: Dr Patrik Stenlund

Optimerad produktion av små metalliska komponenter med EBM-teknik

Electron Beam Melting (EBM) är en additiv tillverkningsteknik som använder en elektronstråle för att smälta samman korn av metall. Idag används tekniken för att tillverka exempelvis medicinska implantat och delar till flygindustrin. Dimensionerna hos dessa komponenter innebär att materialets bulkegenskaper är de dominerande. I detta projekt har vi arbetat med att optimera tillverkningsprocessen och materialegenskaperna för att tillverka små komponenter (mindre än 1 cm) med EBM-tekniken, som exempelvis tandbroar. SPs bidrog till projektet med expertis inom process- och materialutveckling kring EBM och utförde materialanalyser för att utvärdera egenskaperna hos de tillverkade materialen. Projektet som drevs inom ramen för SSFs ProViking-program utfördes i samarbete med Uppsala Universitet, Arcam AB, Dentware AB och North Carolina State University. Läs mer i Joakim Ålgårdhs (f.d. Karlsson) doktorsavhandling.

Kontaktperson: Dr Joakim Ålgårdh

Syntetiska / biologiska hybrider för stamcellsodling och transplantat

Genom additiv tillverkning öppnas möjligheterna att skräddarsy placeringen av olika beståndsdelar i tre dimensioner vid tillverkning av komponenter. Med speciella printrar, så kallade bioplotters eller bioprinters, som är designade för att kunna printa biologiskt material (t.ex. levande celler) i kombination med syntetiska material, kan hybridsystem tillverkas i tre dimensioner för att efterlikna naturliga system. Framtida tillämpningar är exempelvis patientanpassade implantat och transplantat, samt testsystem för läkemedel och kemikalier under realistiska förhållanden.

I detta område har SP expertis inom cell- och molekylärbiologi, materialkemi och additiv tillverkning. I samarbete med medicinska forskargrupper utvecklar vi processer och material för att med bioprinting ta fram olika typer av strukturer som skall efterlikna biologiska system.

Kontaktpersoner: Dr Joakim Håkansson , Dr Yalda Bogestål