Författararkiv: admin-spadditive

Patrik Stenlund disputerar

SPs medarbetare Patrik Stenlund disputerar den 3 juni 2015 i medicinsk vetenskap med avhandlingen ”On the role of surface properties for implant fixation”. Bland de arbeten som ingår i avhandlingen finns en studie av CoCr implantat tillverkade med AT-tekniken Electron Beam Melting (EBM). Studien som genomfördes i samarbete med Göteborgs Universitet och Tohuku University, Japan är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Additive Manufacturing.

Referens: Additive Manufacturing, Vol 6, s 6-15 (2015)

Patriks disputation sker den 3 juni 2015, kl. 13.00 i sal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.